Kimlik Doğrulama

API erişiminde güvenlik için Basic Authentication yöntemi kullanılmaktadır. İstekler için Basic Authentication bilgisinin header da gönderilmesi zorunludur.


Kimlik bilgilerini nasıl oluşturuyoruz

1. Kullanıcının kullanıcı adı ve şifresi iki nokta üst üste ile birleştirilir.

2. Ortaya çıkan dize base64 olarak kodlanır.


Örnek

Yani kullanıcı adınız ve şifreniz smsuser ve p4r0la ise, kombinasyon smsuser:p4r0la dır ve base64 kodlandığında, bu c21zdXNlcjpwNHIwbGE= olur. Bu nedenle, bu kullanıcı tarafından yapılan istekler aşağıdaki başlıkla gönderilir:

Authorization: Basic c21zdXNlcjpwNHIwbGE=