Kimlik Doğrulama

API erişiminde güvenlik için Basic Authentication yöntemi kullanılmaktadır. İstekler için Basic Authentication bilgisinin header da gönderilmesi zorunludur.

Örnek

Authorization: Basic dXNlcm5hbWU6cGFzc3dvcmQ=